dbd
goldtraders
apml
git
thailandpost


จากประสบการณ์กว่า 80 ปี

หล่อหลอมความเชียวชาญเรื่องทองคำของเราด้วยรากฐานร้านทองเยาวราช ทองคำแท่งทุกชิ้นของเราได้รับการรับรองมาตรฐานทองคำ 96.5%
จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) หรือ GITและเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
สินค้าใหม่

โพสต์รูปทองออสสิริสของคุณบนอินสตาแกรม พร้อม

#MyAusirisGold และ @ausirisgold ให้รูปของคุณมาอยู่บนแกลลอรี่ของเรา