เงื่อนไขการรับเปลี่ยน-คืนสินค้า

  1. เมื่อได้รับพัสดุ กรุณาถ่ายคลิปวีดีโอตอนแกะเปิดกล่องสินค้า ให้เห็นสภาพกล่องพัสดุ และสินค้าที่ชัดเจน แล้วส่งแจ้งมาที่บริษัท
  2. หากสินค้าชำรุดจากการขนส่ง แจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
  3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง
  4. หากไม่ได้รับสินค้า ต้องแจ้งภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท

Image