เกี่ยวกับเรา

เริ่มต้นจากช่างทองโบราณ

สู่นวัตกรรมการลงทุนทองคำยุคใหม่

     

     

2460

ร้านทองเล็กๆ ได้ถือกำเนิดขึ้น

ที่บ้านต้นโพธิ์ จังหวัดเพชรบุรี

     

      

2495 - 2529

ร้านค้าทองคำได้ขยับขยายสาขา

ไปยังจุดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

     

    

2530

เข้าสู่กรุงเทพหมานคร

โดยเปิดกิจการร้านทองในชื่อไท้ฮั้ว

     

    

2532

กำเนิดบ้านช่างทอง

ร้านค้าส่งทองรูปพรรณ 99.99% รายแรก

     

     

2548

ออสสิริส ได้เปิดดำเนินธุรกิจ

ค้าทองคำแท่งเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

     

     

2552

ยกระดับการลงทุนทองคำแท่ง

ให้เข้าสู่โลกออนไลน์ และเปิดตัวโปรแกรมออมทองออกสู่ตลาดครั้งแรก

     

     

2554

ร่วมนำทองคำแท่งเข้าสู่กระดานซื้อขาย

หลักทรัพย์ โดยเป็นผู้ผลิตทองคำแท่งให้กองทุน ETF ทองคำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

     

     

2555

เปิดตัว Application ซื้อขายทองคำแท่งสำหรับ

iPhone และ iPad เป็นครั้งแรก

     

Image