ทุกครั้งที่ไปซื้อทอง ไม่ว่าจะน้ำหนักกี่บาท,กี่สลึง ร้านทองจะทำการชั่งน้ำหนักทองให้ลูกค้าดู เพื่อตรวจสอบว่าทองที่ได้นั้นมีน้ำหนักครบตามเกณฑ์หรือไม่ ซึ่งจะต้องดูที่หน่วยน้ำหนักเป็น “กรัม” เพราะ “บาท” กับ “สลึง” เป็นหน่วยทองที่ใช้เรียกเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่ง ทองครึ่งสลึง หลายคนอาจจะนึกออกว่ามีน้ำหนัก 1 ใน 8 ของทอง 1 บาท แต่หากจะนึกถึงหน่วยเป็น กรัม อาจจะงุนงงอยู่ไม่น้อย

โดยมาตรฐานน้ำหนักทองไทยกำหนดให้ ทอง 1 บาท เท่ากับ 4 สลึง โดยมีน้ำหนักเป็นกรัมดังนี้

ทองรูปพรรณ หนัก 15.16 กรัม

2 สลึง หนักเท่ากับ 7.58 กรัม หรือ 

1 สลึง หนักเท่ากับ 3.79 กรัม หรือ 

ดังนั้น ทองรูปพรรณครึ่งสลึง หนักเท่ากับ 1.89 กรัม  

ทองคำแท่ง หนัก 15.24 กรัม

2 สลึง หนักเท่ากับ 7.622 กรัม หรือ 

1 สลึง หนักเท่ากับ 3.811 กรัม หรือ 

ดังนั้น ทองแท่งครึ่งสลึง หนักเท่ากับ 1.90 กรัม 

ดังนั้น ราคาทองครึ่งสลึง ของทองรูปพรรณ และ ทองคำแท่ง จะแตกต่างกันไปด้วย เพราะร้านทองจะคิดราคารับซื้อ,ราคาขายออกตามน้ำหนักบนตราชั่งหน่วยเป็นกรัม โดยราคาขายออก ( ตอนซื้อทอง ) อาจไม่ห่างกันมากนัก แต่ราคารับซื้อคืน ( ตอนขายทอง ) ตัวแหวนทองอาจได้ราคาไม่เต็มเท่าทองแท่ง เพราะการใช้งานที่หากสวมใส่ทุกวันก็มีโอกาสที่จะหัก บุบ สึกหร่อได้ง่ายกว่า ซึ่งมีผลต่อน้ำหนักทองจะหายไปไม่ครบเต็มจำนวนนั่นเอง